Plynařské práce

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení
Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsi
NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
Montáž kotlů včetně odkouření
Montáž Gamatů a stacionárních ohřívačů
Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva