Centrální vytápění

Problém tepla je vzhledem ke každoroční zimě nejen stále aktuálním, ale i mimořádně palčivým vzhledem k vysoké ceně energií. Centrální vytápění představuje systém vytápění a ohřevu teplé vody, kdy celá topná soustava je napojena na jeden společný zdroj tepla. Teplo je vyráběno centrálně a následně rozváděno teplárenskými sítěmi ke všem odběratelům do větších územních celků. Mohou to být jak městské čtvrti, sídliště nebo průmyslové zóny. Systém je rovněž využíván v panelových domech.